Föreläsare

Följande föredrag/utbildningar går att beställa från mig:

På begäran utarbetar jag gärna nya föredrag och spännande berättelser.