Moderator

Jag gillar att skapa en trevlig stämning och ett bra samtal. Därför arbetar jag gärna som moderator. Mina mål är att hitta annorlunda och spännande ingångar och att involvera publiken. Jag ser till att samtalet ofta ta ny fart och följer en röd tråd.

Jag har arbetat som moderator för bland annat Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet, UR, Uppsala universitet, IVL Kunskap och Vinnova.

Här är en kommentar fr��n en uppdragsgivare:

”Tack för din möjlighet att vara moderator. Jag har slagit samman utvärderingaran och de ser jättbra ut. Totalt blev betyget 4,4 av 5. Du fick 4,8 av 5, vilket jag verkligen hoppas att du är nöjd med. Vi är iallfall väldigt glada att du ville hjälpa oss!”